Onze producten
1. Afhankelijk van seizoen en beschikbaarheid van grondstoffen, kunnen de te leveren producten iets afwijken van de foto’s op de site.

Besteltijd
1. U kunt zondag tot en met vrijdag tot 16.30 uur bestellen voor levering de volgende dag. Op zon- en feestdagen leveren wij in niet .
2. Bestellingen via de website kunnen niet geplaatst worden voor levering op dezelfde dag.
3. Moet uw taart worden voorzien van een afbeelding, houdt er dan rekening mee dat deze liefst voor 16.00 uur door ons is ontvangen.

Bestellingen
1. Bestellingen worden altijd bevestigd door een e-mail naar het door u opgegeven e-mailadres. Controleer alle gegevens goed. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele typefouten. Krijgt u geen bevestigingsmail, neem dan contact met ons op.
2. Wijzigingen kunt u tot 16.00 doorgeven indien de taart de dag erop moet worden geleverd.
3.Bakker Piet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in tekst(en) op de taart, hierbij wordt geen restitutie toegepast.

Levertijden en bezorgen
Het is niet mogelijk dat wij uw bestelling bezorgen.

Betaling
Bij bestellingen via de internetsite kan de Koper middels vooruitbetaling via iDeal.

Prijzen
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
2. De Koper is de prijs verschuldigd die Bakker Piet in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ons worden gecorrigeerd.
3. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Afbeeldingen op taarten
1. Afbeeldingen en foto’s ontvangen wij graag in JPG formaat.
2. Wanneer u zelf een ontwerp maakt, plaats dit dan in een doorsnee van 15 centimeter.
3. Wij streven er naar de kleuren van afbeeldingen zoveel mogelijk te continueren doch kan het gebeuren dat kleuren van foto’s en logo’s niet 100% overeenstemmen met uw kleuren. Bakker Piet kan in dit geval niet aansprakelijk worden gesteld.

Annuleren
1. U kunt uw bestelling tot ’s middags 17:00 uur de dag voor levering annuleren, mits er geen voorbereidingen door ons zijn gedaan. Wij rekenen wel eventuele kosten die hieruit voortvloeien.

Overmacht
1. In geval van overmacht is Bakker Piet niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Bakker Piet is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

Klachten
Overal worden foutjes gemaakt. Hoewel wij er alles aan doen om onze bestellingen zo soepel mogelijk te laten verlopen kan het voorkomen dat er iets misgaat en u een klacht indient. Wij nemen uw klachten uiterst serieus en zorgen voor een passende oplossing. Klachten worden tot 1 week na levering behandeld!

Privacy
1. Bakker Piet respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voeren, over de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bestellen. Alle door u voor leveringen beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen.
2 Bakker Piet zal nooit persoonsgegevens, zoals naam, adres en woonplaats aan derden verhuren, distribueren of verkopen. Onze e-mailing zal u op gezette tijden op de hoogte brengen van nieuwtjes, aparte producten of aanbiedingen. Indien u geen gebruik wilt maken van deze e-mailservice kunt u zich eenvoudig uitschrijven. Naast een e-mailing zullen wij uw gegevens (e-mail en telefoonnummer) alleen gebruiken om met u in contact te treden met betrekking tot vragen over leveringen. Uw eigen gegevens kunnen op uw verzoek te allen tijde worden gewijzigd of gewist!